Coaching’u põhimõtete kasutamine personalijuhtimises võimaldab parandada töötajate motivatsiooni isikliku ja tööga seotud arengu suhtes ning tugevdada ustavust ettevõtte väärtustele ja eesmärkidele.

 
Juht, kes kasutab eestvedamisel arengutreeneri töövõtteid, ei paku alluvatele valmis lahendusi/korraldusi, vaid esitab küsimusi, tänu millele hakkab töötaja ise vastuseid otsima ning seeläbi ka tulemuse eest vastutust võtma.
Küsimustele vastamise ajal inimesed mõtlevad ja arutlevad, mitte ei protesti ega vaidle, nagu see sageli juhtub, kui neile antakse soovitusi või nõu.
Et inimene suudaks ise probleemidele lahendusi leida või vähemalt hakkaks neid otsima, peab täidetud olema kolm olulist tingimust:
  • vastutustunne probleemi lahendamise ees;
  • tähelepanu koondumine probleemile;
  • eksimise ees hirmu puudumine.
Sellel põhineb arengutreeningu stiilis juhtimine.
Oletame, et alluv tuleb juhi juurde mingi probleemiga. Selle asemel, et talle kohe lahendus ette öelda, pakub juht talle võimalust koos probleemi üle arutada. Küsimused põhinevad arengutreeningu tehnikatel.

Järgmine kord mõtleb alluv samasuguse probleemi ette sattudes juba ise lahenduse välja (loodetavasti!).

Sisemise või välise arengutreeningu kasutamine koostöös töötajatega:
  • kiirendab ettevõtte arengut;
  • aitab moodustada edukat meeskonda;
  • vähendab konflikte jne.
Arengutreeningu kasutamine annab alati positiivseid tulemusi, kui see on suunatud inimestele, kes tõepoolest soovivad midagi saavutada. Ent nagu iga teise sarnase meetodi puhul, on ka arengutreeningust vähe kasu inimeste puhul, kes on passiivsed ja apaatsed või klammerduvad komplekside ja stereotüüpide külge (lugege, kelle puhul arengutreening ei tööta). Mingil hetkel see ehk siiski töötab, kuid tulemuse saavutamise kiirus ei õigusta kulutatud ressursse.
REGISTREERU SESSIOONILE
MINU SPETSIALITEET