Coachiva juhtimise rakendamine personalijuhtimises võimaldab oluliselt parandada töötajate motivatsiooni nii isikliku kui ka tööalase arengu suhtes ning tugevdada nende pühendumust ettevõtte väärtustele ja eesmärkidele.

 
Koolituse eesmärk – arendada palju kiiremini nii oma töötajaid, erinevaid meeskondi kui ka ettevõtet tervikuna ja seda omandatud COACHIVA JUHTIMISE oskuse abil. Nautida ühiseid saavutusi!
Juht, kes kasutab juhtimisvõttena coachingut, ei paku alluvatele valmis lahendusi/korraldusi, vaid esitab küsimusi, tänu millele hakkab töötaja ise vastuseid otsima ning seeläbi ka tulemuse eest vastutust võtma.
Küsimustele vastamise ajal inimesed mõtlevad ja arutlevad, mitte ei protesti ega vaidle, nagu see sageli juhtub, kui neile antakse soovitusi või nõu.
Et inimene suudaks ise probleemidele lahendusi leida või vähemalt hakkaks neid otsima, peab täidetud olema kolm olulist tingimust:
  • vastutustunne probleemi lahendamise ees;
  • tähelepanu koondumine probleemile;
  • eksimise ees hirmu puudumine.
Sellel põhineb arengutreeningu stiilis juhtimine.
Oletame, et alluv tuleb juhi juurde mingi probleemiga. Selle asemel, et talle kohe lahendus ette öelda, pakub juht talle võimalust koos probleemi üle arutleda ja esitab coach’ivas stiilis küsimusi.

Järgmine kord mõtleb alluv samasuguse probleemi ette sattudes juba ise (loodetavasti!) lahenduse välja.
Testi need kõsimused oma alluvatega (vajuta siia)

Koolitus annab juhtidele lisatööriistu alluvate motivatsiooni juhtimiseks, neile eesmärkide seadmiseks ja tulemuste saavutamise tagamiseks. Nad omandavad spetsiifilised oskused ja tööristad inimeste juhtimiseks.
Coachiva juhtimise kasutamine koostöös töötajatega:
  • kiirendab ettevõtte arengut;
  • aitab moodustada edukat meeskonda;
  • vähendab konflikte jne.
Coachingu kasutamine annab alati positiivseid tulemusi, kui see on suunatud inimestele, kes tõepoolest soovivad midagi saavutada. Ent nagu iga teise sarnase meetodi puhul, on ka coachingust vähe kasu inimeste puhul, kes on passiivsed ja apaatsed või klammerduvad komplekside ja stereotüüpide külge. Mingil hetkel see ehk siiski töötab, kuid tulemuse saavutamise kiirus ei õigusta kulutatud ressursse.

Koolituse eesmärgid:

Mis on COACHIV JUHTIMINE ja millised on selle juhtimisstiili eelised?
Konkreetsete coachiva juhtimise oskuste omandamine.
Spetsiifiliste oskuste kogum tõhusate coachingu stiilis vestluste pidamiseks oma alluvatega.
Lisatööriistade komplekt alluvate motivatsiooni juhtimiseks.

Arusaam, kuidas julgustada töötajaid eneserefleksioonile, tagasisidestamisele ja arengule.

Kuidas leida ühiskeel raskete töötajatega.

Oskus eesmärkide saavutamiseks kasutada täiendavaid personaliressursse.