KÕIK VASTUSED PEITUVAD MEIS ENDIS!

Olen spetsialiseerunud karjääri, HR- ja äri coachingule.

Coaching hõlmab tulevikustrateegia koostamist ja analüüsi. Coaching toimub siin ja praegu ning selle eesmärk on positiivsem tulevik. Ma ei tegele psühhoanalüüsi ehk minevikus tuhnimisega.

Ma ei ole psühholoog; kui vajate psühholoogilist abi, soovitan pöörduda spetsialisti poole.

Tavaliselt tegelen koos kliendiga küsimustega, mis puudutavad elulisi olukordi, meeskonnatööd, uusi projekte, isiklikku motivatsiooni, karjääri arengut jmt.

 

Coaching toimub individuaalsete vestlusseanssidena, mis kestavad 0,5–1 tundi. Sessiooni käigus määratleb klient ise ülesande/probleemi/küsimuse ja töötab iseseisvalt välja edasise tegevuskava. Vestlus toimub dialoogi vormis. Coach esitab tavaliselt küsimusi ja klient paneb oma pea tööle talle vajalikus suunas.
„Tahan olla motiveeritud“,
„Tahan olla inimestega kannatlikum“,
„Tahan aru saada, miks mul viimasel ajal miski ei õnnestu“ –
need on mõned näited väidete kohta, mida on oma klientidelt kuulnud ilmselt iga coach.

Minu põhimõte klientide coachingul on tagada sajaprotsendiline tulemus.

Kuidas on võimalik anda 100% garantii, et klient leiab sessiooni lõpuks motivatsiooni?
Või muutub inimeste suhtes kannatlikumaks?
Mida üldse tähendab kliendi jaoks motivatsioon?
Ja kuidas on minul ikkagi võimalik näha, et klient on soovitud tulemuseni jõudnud?
Võib-olla ei ole klient veel ise selgusele jõudnud, mis on tema tegelik eesmärk?
Ehk on seal midagi veel?
Kui ma ei saa juba sessiooni alguses anda kindlat jaatavat vastust küsimusele „Kas ma suudan kliendile tulemuse tagada?“, siis on see minu jaoks märk sellest, et tuleb jätkata tööd kliendi eesmärgi/küsimuse/probleemi kallal. Tuleb täpsustada soovitud tulemuse lähteülesannet ja kriteeriume. Seejärel jätkan ma kliendi tähelepanu suunamist coachingu võluküsimustele: „Mida sa tahad?“:
 • „Mida sa tahad saada juba selle sessiooni lõpuks?“,
 • „Milline sessiooni tulemus aitab sul kõige paremini soovitud olukorrani jõuda?“.
Mõnikord juhtub sessiooni käigus nii, et kliendi küsimus muutub, sest kliendi tähelepanu keskendumine nendele võluküsimustele aitab tal aru saada oma sügavamatest kavatsustest ja eesmärkidest.
Mõnikord keskendub klient sessiooni ajal mõnele väiksemale eesmärgile, aga sessioon edenedes kujuneb sellest minieesmärgist üks etapp millegi suurema saavutamise teel.
Näiteks tahab klient hakata tegelema tulusamate projektidega ja loobuda väiksematest projektidest. Selle tulemusel saab ta rohkem aega pühendada perele. Selle saavutamiseks peab ta tegema tööaja kasutamise tõhususe analüüsi ja lõpetama pooleliolevad väiksemad, vähem huvi pakkuvad projektid. Selleks vajab ta motivatsiooni. See on üks etapp põhieesmärgi saavutamise teel. Kuid see tähendab, et on veel terve hulk paremaid viise ja etappe.
 • Aga kui sul juba on motivatsioon? Mis siis?
 • Mis sinu ümber muutub?
 • Mis sinu ellu tekib?
 • Millise parima tulemuse annab sulle motivatsioon?
 • Ja milleni sa sellisel juhul tahaksid sessioonil tulemusel jõuda?
 • Kuidas sa aru saad, et oled selleni jõudnud?
Alles siis tekib võimalus minna edasi tegelike eesmärkide ja käegakatsutavate soovitud tulemuste suunas. Siit algab minu kui coachi vastutus parima sessiooni töörista valimise eest. Pean valima sellise töörista, millega suudan tagada kliendile tema eesmärgi saavutamise.
Ma coachin klienti vaid siis, kui olen kindel, et minu pädevuse tase on piisav, et tagada kliendile soovitud tulemus.
Coachi pädevuse taseme määratlevad järgmised tegurid:
 • oskus tõhusalt motiveerida suuri eesmärke saavutama;
 • oskus suunata kliendi tähelepanu sellele, mis temaga tegelikult toimub;
 • oskus aidata kaasa vastutuse kujunemisele kliendiga toimuva eest;
 • oskus kirjeldada kliendi olukorda, mitte anda sellele hinnanguid;
 • oskus tõsta esile kliendi probleemi puudutavad olulised, kuid kliendile märkamatuks jäänud küljed;
 • oskus luua parimad tingimused selleks, et klient saaks teha parimad otsused;
 • oskus esitada tugevaid avatud küsimusi;
 • konkreetsete töörista kasutamine ja oskus kasutada neist tõhusaimaid kliendi iga üksiku küsimuse lahendamiseks;
 • oskus hoida kliendi tähelepanu olulistel asjadel ja jätta kogu vastutus tehtud otsuste eest kliendile.
Individuaalsed vestlused toimuvad nii vahetute kohtumistena kui ka telefoni ja Skypi teel.
Meeskonnatööd või individuaalseid sessioone juhtide ja töötajatega võib läbi viia kliendi territooriumil, kuid eelistatavalt vabas õhkkonnas.

Minu kliendid on üksnes need, kes on valmis ise endaga tööd tegema!

Nad ei lükka midagi pärastiseks, vaid tegutsevad just nüüd!

Minu kliendid vajavad tulemust, selle nimel on nad valmis aktiivselt tegutsema!

Milleks oled sina oma unistuse nimel valmis?

TE VAJATE COUCHINGU, KUI
 • Teil on eesmärk, kuid te mõistate, et see on liialt mastaapne, ega tea, millest alustada.
 • Te pole rahul oma karjääriga, kuid ei tea, millega soovite tegeleda.
 • Teil on unistus, kuid puudub enesekindlus.
 • Te tunnete, et olete nurka aetud ega tea, kuidas tupikust väljuda.
 • Te vajate konkreetset tegevusplaani, kuid ei tea, millest alustada.
 • Te soovite tasakaalustada oma suhteid perekonnas või tööl.
 • Te tunnete, et midagi on tarvis muuta, kuid ei tea, mida.
 • Te otsustasite vabaneda hirmust ja ärevusest.
 • Te olete valmis tegutsema ega oota couch’ilt võlutablette. Te tegutsete kogu jõust. Couch on katalüsaatoriks.

TEILE EI SOBI COUCHING, KUI
 • Te pole valmis muutuma ega oma jõudu kulutama
 • Te süüdistate alati kedagi teist oma ebaõnnestumistest
 • Te teate kõike kõigist paremini
 • Teil on kõigele valmis vastus
 • Te pole valmis õppima
 • Te pole valmis endale oma elu eest vastutust võtma

DETAILID
 • Te otsustate, et vajate couching’ut
 • Te võtate minuga ühendust (e-kiri)
 • Ma saadan teile ankeedi, mille täitmise järel saate tagasisidet, kas couching sobib teile
 • Juhul kui couching teile sobib, lepime kohtumise kokku Skype’i kaudu
 • Juhul kui couching teile endiselt sobib, valime teile sobiva couch-sessioonide läbiviimise graafiku ja sõlmime lepingu
 • Te teete ettemakse 100% (pangaülekanne, PayPal)
 • Määrame personaalse couching’u esimese kohtumise aja.