Peamine ajend coachiga kokku saada on vajadus muutuste järele.
Coaching tähendab vestlust nõustaja ja kliendi vahel. Vestluse tulemusena luuakse tulevikustsenaarium, mille teostumise nimel hakkab klient tegutsema ja töötama. Coaching aitab avastada enda sisemised ressursid ja potentsiaali ning töötada välja konkreetse tegevuskava.
Personaalne coaching sobib neile, kelle eesmärk on saavutada oma äritegevuses või karjääris edu, kuid kes puutub sel teel kokku takistuste või probleemidega, millega ei ole lihtne hakkama saada.
Vestlusseansi ajal lahendatakse konkreetseid ülesandeid. Personaalne coaching võib hõlmata mitmesuguseid eluvaldkondi: äri, karjäär, perekond, suhted, tervis, sport, eesmärkide püstitamine, isiklikud omadused jmt.
Personaalne coaching võib olla nii ühekordne kohtumine kui ka süsteemsem protsess. Üks sessioon kestab 30-45 minutit.
Kui lahendamist vajab 1–2 küsimust, siis võib selleks kuluda 1–5 sessiooni. Kui klient soovib ellu viia suure unistuse või kui tal on suurem strateegiline eesmärk, siis tuleb coachingu sessioonid planeerida 1 korda nädalas pikema aja jooksul.

Kogu coachingu sessioon on üles ehitatud avatud küsimustele. Neile vastates avastab klient enda jaoks palju kasulikku.

Coach ei ole mentor, vahendaja ega nõustaja. Tema säilitab neutraalsuse, ei väljenda oma arvamust ega anna soovitusi.

Coachingus võib eristada kolme tüüpi kliente: külastaja, kaebleja ja klient.
Külastaja on see, kes ei soovi midagi muuta. Või see, keda keegi (näiteks tööandja) on sundinud coachingule tulema. Või see, kes ei tea, mida coaching talle võib pakkuda ja kui tõsise asjaga on tegemist.
Kaebleja on inimene, kes tahab jõuda oma eesmärgini, muutes ümbritsevaid asju ja inimesi, olemata valmis muutma iseennast. Ta saab umbes aru, et miski on korrast ära, mis see täpsemalt on ja isegi seda, kuidas asjad peaksid olema. Kuid kurtmisest kaugemale ta ei jõua. Kaebleja ei taha võtta endale vastutust muutuste eest ja ta ei ole valmis tegema muutusteni viivaid toiminguid. Ta leiab loomulikult hulga õigustusi, miks see üldse ei õnnestu või miks see tema puhul või konkreetsel ajahetkel ei õnnestu.
Klient on inimene, kes tuleb coachingule ning on valmis tegema nõustajaga koostööd, et oma eesmärke saavutada. Ostjal on sisemine motivatsioon ja soov pingutada. Eesmärgi nimel on ta valmis astuma reaalseid samme.
Kui sa tahad lihtsalt kurta, end tühjaks rääkida ning, raskelt ohates, pea norus, oma õnnetu igapäevaelu juurde naasta, siis ei vaja sa coachingu.
Coach vastutab vestlusseansi ülesehituse kvaliteedi eest, klient aga enda tegevuse eest seansside vahepeal. Kõige olulisem punkt nõustamise juures on kliendi valmisolek võtta endale vastutus tema elus toimuvate muutuste eest ning tunnistamine, et kehv kliima, rumal naine, valitsus ega kuri ülemus ei ole ebaedu õigustus.
Coaching ei sobi sulle kindlasti juhul, kui:
  • sa ei ole valmis tunnistama, et sinu praegune elu on sinu enda kätes;
  • sa ei ole valmis võtma oma elu eest vastutust;
  • sa ei ole valmis pingutama eesmärgi saavutamise nimel;
  • sa ootad oma probleemidele valmislahendusi (coach annab retsepti ja sina lihtsalt kasutad seda).