Enesekindluse arendamise koolitus on mõeldud neile, kes soovivad:

 • tõhustada isiklikku kasvu ja arengut;

 • arendada enesetunnetust;

 • viia ellu uusi võimalusi;

 • endast aru saada;

 • õppida teiste suhtes konstruktiivselt käituma;

 • aru saada, millest sõltub edukas esinemine.

Koolitusel õpid tundma iseenda tundeid, tegeled oma hirmudega ning õpid olema enesekindlam ja tundma end suhtlussituatsioonides hästi ja vabalt.

Koolituse eesmärgid:
 • Saada aru, mis on enesekindel, agressiivne või ebakindel käitumine.
 • Hirmude ja kahjustava käitumise seljatamine.
 • Enda tugevate külgede analüüs.
 • Enesekindla käitumisoskuse arendamine.
 • Tutvumine mõistetega „sisemised kaitsemehhanismid“ ja „vastupanu“.
 • Enese aktsepteerimise, endaga rahulolu ja positiivse mõtlemise oskuse õppimine.
 • Ettekujutuse loomine enesekindlusest ja selle komponentidest.
 • Avaliku esinemise oskuse kujundamine.
 • Tutvumine tõhusa avaliku esinemise meetoditega.
 • Tutvumine enim esinevate probleemidega (esinemishirm, tähelepanu hajumine, vähene kontakt kuulajatega).
Koolitust viiakse läbi sisekoolitusena. Küsi pakkumist!