1970ndatel kirjeldas sporditreener Timothy Gallwey oma sarja „The Inner Game“ raamatutes sporditreeneri töö meetodeid.

Ta soovitas oma raamatutes võtta need meetodid kasutusele ka äris. Sellest ajast on coaching edukalt leidnud oma koha juhtimise ja nõustamise meetodite seas.

Timothy Gallwey asutas USAs coaching’u instituudi, pannes sellega aluse nüüdisaegse ärinõustamise ja juhendamiskoolituse põhitõdedele.
Gallwey järgijad täiustasid ja levitasid kogu maailmas coachingu tehnoloogiaid ja mudeleid, mis koondasid endas paljusid moodsa psühholoogia saavutusi: NLP teraapia, gestaltteraapia, transaktsionaalne analüüs ja psühhosüntees; nüüdisaegse juhtimise tehnikad ja turunduspõhimõtted.

Tänapäeval on coaching uus tegevusala, mis hõlmab nii psühholoogiat, filosoofiat ja hingeõpetust kui ka juhtimist ja finantsjuhtimist, ning on mõeldud klientide tööalase ja isikliku elu parandamiseks.

Coachingus kasutatakse spetsiaalseid töömeetodeid ja tehnikaid, mis on üleüldiselt tunnistatud tõhusaimateks vahenditeks, et enamikku ülesandeid lahendada. Kuna coachingul lähtutakse alati kliendi eripäradest ja eesmärk on jõuda tulemuseni, on selle efektiivsus klassikalise treeningu või koolitusega võrreldes parem.
Nõustaja üks peamisi töövõtteid on küsida selliseid küsimusi, mis toovad alateadvusest välja oskused luua edukaid strateegiaid, moodustada neist süsteem ja need seejärel ellu viia.

Coachi ülesanne ei ole nõu anda, vaid panna inimene olukorda lahti mõtestama ning juhtida ta parima variandi teadliku valikuni ja, mis peamine, valmiduseni võtta selle valiku eest vastutus.