COACHINGU AJALUGU

1970ndatel kirjeldas sporditreener Timothy Gallwey oma sarja „The Inner Game“ raamatutes sporditreeneri töö meetodeid. 

Ta soovitas oma raamatutes võtta need meetodid kasutusele ka äris. Alates sellest ajast on coaching edukalt leidnud oma koha juhtimise ja nõustamise meetodite hulgas.

Timothy Gallwey asutas USA-s coaching’u instituudi, mis pani aluse nüüdisaegsele ärinõustamisele ja juhendamiskoolitusele.
Tema järgijad täiustasid ja levitasid coachingu tehnikaid ning mudeleid üle maailma. Lisaks integreerides nendesse paljusid moodsa psühholoogia saavutusi, sealhulgas NLP teraapia, gestaltteraapia, transaktsionaalne analüüs ja psühhosüntees, samuti kaasaegse juhtimise tehnikad ja turunduspõhimõtted.

Tänapäeval on coaching kujunenud uueks tegevusvaldkonnaks, mis haarab endasse mitmeid teadusi ja valdkondi. Näiteks psühholoogiat, filosoofiat, hingeõpetust, juhtimist ning finantsjuhtimist.
Coaching on suunatud klientide tööalase ja isikliku elu parendamisele ning arengule.

Coachingus kasutatakse spetsiaalseid töömeetodeid ja tehnikaid, mis on laialdaselt tunnustatud kui kõige efektiivsemad vahendid enamus ülesannete lahendamiseks.
Selle efektiivsus klassikalise treeningu või koolitusega võrreldes on parem, kuna coaching lähtub alati kliendi individuaalsetest vajadustest ja eesmärkidest ning keskendub tulemustele.
Coachi üks peamisi töövõtteid on esitada küsimusi, mis aitavad kliendil avastada oma alateadvusest tulevaid oskusi. See aitab luua edukaid strateegiaid, kombineerida neid süsteemiks ning viia need ellu.

Coachi ülesanne ei ole anda otsest nõu, vaid aidata inimestel olukordi mõtestada. Coach aitab  juhtida kliente parima valiku poole ning valmistada ette vastutuse võtmiseks oma valikute eest. See lähenemine toetab kliente nende isiklikus ja professionaalses arengus ning aitab neil saavutada soovitud tulemusi nii töös kui ka isiklikus elus.

Lisaks coachingu olulisele rollile klientide arengus on oluline märkida, et coachingul on ka laiem ühiskondlik mõju. Tänu coachingule on inimesed paremini võimelised oma potentsiaali avastama ja ellu viima, mis omakorda toob kaasa produktiivsuse kasvu ja suurema heaolu ühiskonnas tervikuna.
Coaching aitab luua tugevamaid ja motiveeritumaid töötajaid ning juhte.  See omakorda aitab ettevõtetel saavutada paremaid tulemusi ja kasvada. See avaldab positiivset mõju majandusele ja ühiskonna arengule laiemalt.
Seega võib öelda, et coachingul on potentsiaal mitte ainult üksikisikute, vaid ka organisatsioonide ja ühiskonna kui terviku elukvaliteedi ning edenemise tõstmisel.