Meeskonna loomise koolitus on üks etapp pikaajalisest ja süsteemsest protsessist.

Koolitusel saavad selgeks meeskonna tugevad ja nõrgad küljed ning selgub, millises suunas peaks edasi liikuma.

Teie ettevõte vajab meeskonna loomise koolitust, kui teile valmistab muret üks järgmistest punktidest:
 • personali nõrk lojaalsus;
 • pingeline õhkkond kollektiivis;
 • personali suur voolavus;
 • ebatõhus suhtlus osakondade vahel ja töö koordineerimatus;
 • halvustav suhtumine õppimisse;
 • motivatsiooni langus;
 • töötajate passiivsus;
 • sagedased konfliktid.
Pärast treeningu läbimist toimuvad positiivsed muutused:
 • paraneb motivatsioon, mis omakorda parandab teenuste kvaliteeti ja suurendab müüki;
 • töötajad muutuvad aktiivsemaks;
 • töötajad muutuvad ettevõttele lojaalsemaks;
 • ühised eesmärgid hakkavad isiklike üle domineerima;
 • paraneb osakondade vaheline suhtlus;
 • konflikte jääb vähemaks;
 • meeskonnas valitseb vabam ja usalduslikum õhkkond.
Üks koolituse olulisi tingimusi on see, et ka juht peab selles aktiivselt osalema. Meeskonna loomise koolitus ei ole võluravim, mille sissevõtmisel sünnib ime ja rühm üksteisega mittearvestavaid ja solvunud inimesi muutub järsku tugevaks ja motiveeritud meeskonnaks. Meeskonna loomise koolitus on üks etapp pikaajalisest ja süsteemsest protsessist. Töötajate orkestri dirigendi rollis astub üles juht.

Koolituse eesmärgid:

 • Meeskonna mõistest arusaamine.

 • Meeskonna nõrkade ja tugevate külgede väljaselgitamine.

 • Meeskonna ühtekuuluvustunde kujundamine.

 • Meeskonnatöö kasulikkuse mõistmine.

 • Meeskonda kuulumise tunde kujundamine.

 • Ettevõtte standardite ja missiooni kujundamine/hindamine.

 

Koolitust viiakse läbi sisekoolitusena. Küsi pakkumist!