ALUSTAVA JUHI KOOLITUS

Juhi arenemine heaks juhiks, tugevaks eestvedajaks ja karismaatiliseks liidriks on protsess, mis nõuab pidevat õppimist ja arengut. Kahjuks ei juhtu see kohe pärast ametikohale määramist, vaid nõuab teadlikku investeerimist juhi arendamisse ja koolitusse.

60% alustavatest juhtidest ebaõnnestuvad!

Igal aastal saab enam kui kaks miljonit inimest esimest korda juhtiva ametikoha.

Kes on hea juht? See on eelkõige administraator, kellel on organiseerimise, planeerimise ja enesedistsipliini oskus ning kes suudab hallata ja hinnata alluvate tööd.

Ettevõtetel on üha keerulisem leida asjatundlikke ja pädevaid spetsialiste ning uue töötaja leidmine võib olla ressursimahukas protsess, mis ei garanteeri soovitud tulemusi. Seetõttu on töötajate arendamise programmid muutunud äärmiselt oluliseks ja populaarseks, aidates ettevõtetel kasvatada omaenda juhttalente ja luua motiveeritud ning hästi toimivaid meeskondi.

Töötajate arendamise programmid pakuvad mitmeid eeliseid. Esiteks õpivad töötajad tundma ettevõtet sügavamalt, mis aitab neil paremini sisse elada ja kohaneda uuel ametikohal.
Lisaks motiveerib karjääri arenguvõimalus töötajaid ning edukad juhtumid inspireerivad teisi.
Oluline on ka see, et sisemise arengu kaudu tekib eluterve konkurents ettevõtte sees, mis soodustab tulemuslikkust ja innovatsiooni.
ALUSTAVA JUHI KOOLITUS
ALUSTAVA JUHI KOOLITUS
Mõned töötajate arendamise eelised on järgmised:
 • töötaja õpib ettevõtet hästi tundma;
 • väheneb oht, et töötaja ei ela sisse või ei kohane uuel ametikohal;
 • karjääri tegemise võimalus motiveerib töötajaid;
 • edukad eeskujud innustavad ka teisi;
 • kujuneb eluterve konkurents ettevõtte sees jmt.
ALUSTAVA JUHI KOOLITUS pakub väärtuslikke teadmisi ja oskusi juhtimisvaldkonnas. Osalejad õpivad peamisi juhtimise funktsioone, eesmärkide seadmise olulisust, delegeerimise ja kontrolli meetodeid, samuti hindamise ja tagasiside andmise oskusi. Koolitus aitab juhtidel paremini mõista meeskonna loomise struktuuri ja oma juhtimisstiili ning õpetab tänapäevaseid motiveerimisvõtteid.
Alustava Juhi Koolitus-e eesmärk on aidata juhtidel paremini mõista meeskonnatööd tuvastada oma juhtimisstiili tugevused ja nõrkused ning arendada oskusi seada ja saavutada tööga seotud eesmärke. Samuti õpetatakse delegeerimise protsessi, kontrollimeetodeid ja isikliku enesemotivatsiooni olulisust juhi rollis.

Koolituse eesmärgid:

 • Meeskonna mõistest arusaamine.

 • Enda juhtimisstiili nõrkade ja tugevate külgede väljaselgitamine.

 • Tööga seotud eesmärkide püstitamise oskuste kujundamine.

 • Delegeerimisprotsessi ja kontrollimise viiside teadvustamine.

 • Töötaja vallandamise juhtumi läbitöötamine.

 • Juhi enesemotivatsiooni oskuste kujundamine.

Kui soovite arendada oma organisatsiooni juhte ja meeskonnaliikmeid, siis võtke meiega ühendust, et korraldada koolitus sisekoolitusena vastavalt teie vajadustele. Investeerige oma meeskonna tulevikku ja tugevdage juhtide võimekust läbi spetsiaalselt kohandatud arendusprogrammi!
Koolitust viiakse läbi sisekoolitusena. Küsi pakkumist!