60% alustavatest juhtidest ebaõnnestuvad!

Igal aastal saab enam kui kaks miljonit inimest esimest korda juhtiva ametikoha.

Kes on hea juht? See on eelkõige administraator, kellel on organiseerimise, planeerimise ja enesedistsipliini oskus ning kes suudab hallata ja hinnata alluvate tööd.

Kahjuks ei saada heaks juhiks, tugevaks eestvedajaks ega karismaatiliseks liidriks kohe pärast ametikohale määramist.

Asjatundlike ja pädevate spetsialistide leidmine on muutunud üha keerulisemaks. Ettevõtted kulutavad märkimisväärseid ressursse, aega ja raha uue töötaja leidmiseks. Ja ka sellisel juhul puudub garantii, et leitud kandidaat vastab ootustele. Seepärast on viimasel ajal muutunud väga aktuaalseks ja populaarseks töötajate arendamise programmid.
Mõned töötajate arendamise eelised on järgmised:
 • töötaja õpib ettevõtet hästi tundma;
 • väheneb oht, et töötaja ei ela sisse või ei kohane uuel ametikohal;
 • karjääri tegemise võimalus motiveerib töötajaid;
 • edukad eeskujud innustavad ka teisi;
 • kujuneb eluterve konkurents ettevõtte sees jmt.
ОКСАНА КУЛИК ТРЕНИНГ НАЧИНАЮЩЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ
Alustavate juhtide koolitusel saate teada:
 • millised on peamised juhtimise funktsioonid;
 • kuidas kasutada eesmärkide püstitamist juhtimises;
 • kuidas delegeerida ja kontrollida;
 • kuidas anda hinnanguid ja tagasisidet;
 • milline on meeskonna loomise struktuur;
 • milline on teie juhtimisstiil;
 • millega motiveeritakse tänapäeval töötajaid.

Koolituse eesmärgid:

 • Meeskonna mõistest arusaamine.

 • Enda juhtimisstiili nõrkade ja tugevate külgede väljaselgitamine.

 • Tööga seotud eesmärkide püstitamise oskuste kujundamine.

 • Delegeerimisprotsessi ja kontrollimise viiside teadvustamine.

 • Töötaja vallandamise juhtumi läbitöötamine.

 • Juhi enesemotivatsiooni oskuste kujundamine.

Koolitust viiakse läbi sisekoolitusena. Küsi pakkumist!
REGISTREERU ALUSTAVATE JUHTIDE KOOLITUSELE
TEISED KOOLITUSED