Карьерное консультирование
Kvaliteetne ja asjatundlik personali valiku korraldus on iga ettevõtte esmane ja peamine ülesanne. Meie korraldame teie personaliotsingu kvaliteetselt ja asjatundlikult, aitame säästa aega ja ressursse ning leiame teie ettevõttele parimad töötajad.
Lõpliku valiku teete alati teie!
Valige üks järgmistest pakettidest.

 

Sobivaima töötaja leidmise esimene etapp hõlmab järgmist:
  • töökuulutuse koostamine,
  • kandidaadile esitatavate nõudmiste ja pakutavate töötingimuste suhte analüüs,
  • CV-de analüüs,
  • esimesed telefonivestlused.
Kliendile esitame eelvaliku läbinud kandidaatide elulookirjeldused.

Standardne personaliotsingu teenus hõlmab järgmist:

•     töökuulutuse koostamine,
•     kandidaadile esitatavate nõudmiste ja pakutavate töötingimuste suhte analüüs,
•     CV-de analüüs,
•     esimesed telefonivestlused,
•     vestlused kandidaatidega,
•     soovituste kontrollimine,
•     valiku läbinud sobivate kandidaatide elulookirjelduste edastamine kliendile,
•     vestlused väljavalitud kandidaatidega kliendi juuresolekul,
•     tulemuste analüüs ja otsuse tegemine.
 

Tipp- ja keskastme juhtide (osakonnajuhid, tütarettevõtete juhid, direktorid) ning spetsiifiliste erialade spetsialistide värbamine ja valik eeldab professionaalsemat lähenemist.

See personali valiku meetod tähendab põhjalikku (valikulist) aktiivset otsinguprotsessi, et leida sobivad kandidaadid. Sihtotsing hõlmab järgmist:
•     kliendi vajaduste määratlemine ja ammendava ametikirjelduse koostamine,
•     koostatud ametikirjeldusele vastavatel ametikohtadel töötavate spetsialistide andmete uurimine,
•     tellija nõudmistele ja vajadustele vastavate võimalike kandidaatide valik,
•     esmase kontakti loomine väljavalitud kandidaadiga,
•     individuaalse vestluse läbiviimine,
•     soovituste kontrollimine,
•     valiku läbinud sobivate kandidaatide elulookirjelduste edastamine kliendile,
•     vestlused väljavalitud kandidaatidega kliendi juuresolekul,
•     tulemuste analüüs ja otsuse tegemine.
 

COACHING

  • …………………………………………………………………………………………………………… Coaching on kliendiga tehtav professionaalne koostöö, mis aitab jõuda uute tulemusteni isiklikus ja tööalases elus.

KOOLITUSED

  • Teil on võimalus osaleda koolitustel, mis on suunatud edu saavutamisele, enesetunnetusele, eneseteostusele – teisisõnu koolitusel osalejate isiklikule ja tööga seotud arengule.

PERSONALIOTSING

  • …………………………………………………………………………………………………………….. Teie säästate oma aega ja ettevõtte ressursse, meie aga leiame teile parimad töötajad. …………………………………………………………………………………………………….

HINDAMINE

  • Personali hindamine hõlmab töötajate professionaalsete ja isikuomaduste hindamist. Personali hindamist võib kasutada nii olemasolevate töötajate kui ka tööle kandideerijate puhul.
0
Rahulolevat klienti
0
Lõpmatul hulgal uusi ideid
0
Koolitustundi