EESMÄRKIDE PÜSTITAMISE JA SAAVUTAMISE KOOLITUS on mõeldud osalejatele, kes soovivad parandada nii isiklikku kui ka tööalast elu, pakkudes praktilisi strateegiaid eesmärkide seadmiseks ja nende saavutamiseks.

Kui oled enda jaoks püstitanud palju eesmärke, kuid tunned, et neist vähesed on tegelikult saavutatud, võib see mõjutada negatiivselt eneseteadvust, professionaalset mainet ning suurendada stressitaset.
Ära raiska aega muretsemisele, vaid astu samm edasi ja liitu koolitusega “Eesmärkide püstitamine ja saavutamine”, et õppida, kuidas seada ja saavutada konkreetseid, mõõdetavaid ning jõukohaseid eesmärke.

Koolituse käigus avanevad sulle järgmised võimalused:

  • Mõista sügavamalt probleemide ja eesmärkide vahelist seost ning omandada oskused nende omavaheliseks integreerimiseks.

  • Selgitada välja oma isiklikud väärtused ja eesmärgid, mis suunavad ja innustavad sinu igapäevaseid tegevusi ja otsuseid.

  • Määratleda selgelt oma eesmärk või missioon ning õppida, kuidas need suunavad ja kujundavad sinu tegevust ning visiooni tulevikust.

  • Rakendada SMART-süsteemi eesmärkide seadmiseks, tagades selguse, mõõdetavuse, saavutatavuse, olulisuse ja ajakohasuse.

  • Kõrvaldada takistused ja vastuolud eesmärkide seadmisel ning õppida neid ümber kujundama ja kohandama vastavalt muutuvatele vajadustele ja tingimustele.

Need võimalused aitavad sul mitte ainult seada selgeid ja saavutatavaid eesmärke, vaid ka juhtida oma tegevusi suurema teadlikkuse ja kindlusega oma visiooni poole liikumisel.

Lisaks praktilistele oskustele ja teadmistele eesmärkide seadmise ja saavutamise valdkonnas pakub koolitus ka võimalust ühenduda teiste osalejatega, jagada kogemusi ning saada inspiratsiooni. Treeningus osalemine võib anda uut energiat ja kindlustunnet eesmärkide suunas liikumisel. Ära jää ootama – võta kontroll oma eesmärkide üle ning astu samm edasi oma isikliku ja professionaalse arengu teel!
Koolitus toimub sisekoolitusena, pakkudes võimalust kohandada sisu vastavalt organisatsiooni vajadustele ja eesmärkidele. Küsi meie pakumist ja võta esimene samm eesmärkide saavutamise suunas!