Edukas meeskond on eduka ettevõtluse pant.

Kui kaastöötajad pole ühtsed ega tee hästi koostööd, võivad tekkida probleemid nagu halb organiseeritus, mööda lastud tähtajad ja konfliktid töökohal.

Niisiis, mida saavad meeskonnad teha, tagamaks kollektiivset tootlikkust ja soodustamaks meeskonna edukust? Siin on ära toodud mõned omadused, mis on iseloomulikud edukale meeskonnale:

1. Inimestel on meeskonnas hea omavahel suhelda

Meeskonnaliikmed suhtlevad üksteisega avatult. Oma mõtteid, arvamusi ja ideid jagatakse üksteisega. Arvestatakse üksteise ja võõra arvamusega. Suhtlemine on oluline pideva progressi ja tõhusa töö tarvis.
Halvad suhted võivad kaasa tuua puuduliku kommunikatsiooni, mis võib tähendada ebaõige või ebatäieliku teabe edastamist või konfliktide teket. Meeskonnas ei kulutata energiat isikute vahelistele konfliktidele, meeskond oskab edukalt probleeme lahendada.

2. Meeskond on orienteeritud eesmärkidele ja tulemustele

Meeskond on orienteeritud ühistele eesmärkidele ja ühisele, mitte isiklikule edule. Meeskonna loosungiks on arusaam: ma saavutan edu üksnes siis, kui ka sina oled edukas! Ma võidan, kui me kõik võidame.

3. Igaüks annab oma ausa panuse

Iga meeskonnaliige annab ausalt oma tööpanuse. Iga meeskonnaliige mõistab täpselt, millised on tema kohustused ja kuidas tema töö ettevõtlustegevusele tervikuna mõjub. Vastutust ei lükata teiste kaela. Juhi ülesanded lähevad sujuvalt üle ühelt töötajalt teisele sõltuvalt konkreetsest ülesandest.

4. Töötajad on uhked oma kuulumise üle “võitjate meeskonda”

Iga meeskonnaliige tunnetab oma kuuluvust meeskonda, on innustunud oma tööst ja pühendunud meeskonna edu saavutamisele.

5. Meeskonnaliikmed aitavad ja toetavad üksteist

Meeskonnaliikmed aitavad üksteist alati meeleldi. Meeskonnaliikmed ei mõtle mitte “minust” vaid “meist”. Meeskond kasutab ressursse tõhusalt.

6. Meeskonnaliikmed on erinevad

Te ei saavuta harmooniat, kui kõik laulavad ühte ja sama nooti. Harmoonia on mitmekesisus. Muusikas tähendab see erinevaid noote, mis koos hästi kõlavad. Iga inimene on unikaalne ja saab pakkuda oma kogemusi ja teadmisi, mida teistel ei pruugi olla.
Mitmekülgsus on vajalik, et kõik vajalikud oskused oleksid kellelgi meeskonnas olemas. Igale inimesele saab anda tema individuaalse rolli vastavalt tema tugevatele professionaalsetele oskustele. Selline on mitmekesisuse jõud. Kui kõik laulaksid ühte ja sama nooti, oleks tulemus igav ja üksluine.

7. Hea liider

Tugevas meeskonnas on tavaliselt liider, keda usaldatakse ja austatakse. See inimene toimib oma olemusega nagu liim, mis meeskonna ühte liidab. Ta vastutab tempo loomise eest, kiidab, motiveerib ja uuendab vajaduse korral meeskonda.

8. Aktiivne tagasiside

Tagasiside garanteerib selle, et meeskond ei jääks loorberitele lebama, vaid muutuks iga päevaga paremaks. Tagasiside peab olema aktiivne ja pidev.
Paljud juhid ootavad, kuni tekib probleem, ja alles siis annavad tagasisidet. Tagasiside on suurepärane suhtlusmeetod. See peab olema osa loomulikust dialoogist. Tagasiside võib olla nii ametlik kui mitteformaalne. Võtke aega selleks, et anda töötajale teada, kuidas ja mida ta saaks paremini teha.

9. Meeskond on hästi organiseeritud ja distsiplineeritud

Organiseeritus ja distsipliin on vajalikud ettevõtte takistusteta toimimiseks. Nendeta võib puhkeda kaos ja eesmärgid jääda saavutamata. Meeskond teab, kuidas ülesandeid õigesti jaotada ja oma aega arukalt kasutada. Suuta kõike teha tähtaegselt – see on üks olulisematest oskustest meeskonnatöös.

10. Meeskond lõbutseb koos

Kes hästi töötab, see hästi puhkab! Puhkuse puudumine võib viia läbipõlemise ja ebapiisava tootlikkuseni. Tähtis on lisada tööellu veidi meelelahutust. Meeskonnad, kes töötavad koos eriti hästi, naudivad üksteisega suhtlemist ka väljaspool tööaega. Positiivsete suhete loomine oma kolleegidega võib soodustada rahulikum õhkkonna teket ja vähendada konflikte.