Uus aasta algab sageli uute lubaduste, uute võimaluste ja uute plaanidega.

Ma vaatan igal aastavahetusel üle, mida ma olin tahtnud aasta jooksul saavutada professionaalses ja isiklikus plaanis, ning püstitan eesmärgid S.M.A.R.T järgmiseks aastaks.
Kui te juhite ettevõtet, soovite edeneda karjääris, saada mingeid lisaoskusi või lihtsalt tõsta tootlikkust ja suurendada oma potentsiaali, siis peate püstitama eesmärgid.
Ilma eesmärkideta te lihtsalt ekslete sihitult paigast paika.


Inimese jaoks, kes ei tea, millisesse sadamasse ta suundub, pole ükski tuul pärituul.

Lucius Annaeus Seneca


Lihtsalt sihi määratlemisest ei piisa.
Liiga sageli on eesmärgid udused, liigselt üldised ja halvasti läbi mõeldud.
„Ma tahan arendada oma ettevõtet“, „Ma tahan rohkem teenida“ ja „Ma tahan olla edukas juht“ ‒ need kõik on näiteks halvasti seatud eesmärgist. On lihtne reegel, mille abil saate oma eesmärgi alati muuta arukaks TARK-S.M.A.R.T. (inglise keeles tark)
SPECIFIC- konkreetseks
MEASURABLE- mõõdetavaks
ATTAINABLE- saavutatavaks
RELEVANT- aktuaalseks
TIMELY- õigeaegseks

S Konkreetsed eesmärgid

Te peate esitama kuus küsimust: mida, miks, kes, kus, millal ja kuidas?
Mida te tahate saavutada? Ma tahan arendada oma ettevõtet, rohkem teenida, saada liidriks, mitte lihtsalt juhiks, kirjutada rohkem artikleid, suurendada müüki, avada kliiniku või minna mehele.
Pange see kirja ja püüdke olla võimalikult konkreetne.
Miks? Millised välised ja sisemised motivaatorid teil on? Miks on see teie jaoks tähtis? Mis see teile annab? Mis muutub, kui te oma eesmärgi saavutate? Oletame, et te soovite olla liider, aga mitte lihtsalt juht. See võib tuua kaasa rea eeliseid: lähedasem side töötajatega, nende austus ja usk teisse, mis viib motivatsiooni kasvuni, mis suurendab töötajate huvi tööprotsessi vastu, mis toob kaasa töötajate potentsiaali avanemise, mis viib väiksema rotatsioonini töökohal ja boonusena tõstab tootlikkust.
Kes? Määratlege, kes on kaasa tõmmatud. Kui te soovite tegeleda fitnessiga, on võimalik, et te olete ainus osaleja. Kuid soovitan mõelda kõigile, keda see puudutab, ja kõigile, kes võiksid seda toetada. Kas teie partner saab võtta mõned kohustused enda peale (lapsed, nende treeningud, koeraga jalutamise), kuni teie käite fitness-klubis? Kas ta saab aidata teil varem ärgata, et jõuaksite jooksmas käia?
Isegi kui eesmärk on täiesti isiklik, võite ikkagi luua toetusrühma, kes teid ergutab ja aitab saavutada püstitatud eesmärki. Koostage nimekiri, kes saab teid aidata teie eesmärgi saavutamisel. See aitab keskenduda ja kergendab ülesannet.
Kus? Uue harjumuse loomisel on kasulik teha asju ühes ja samas olukorras. kui te õpite, siis võib see olla kindel laud kindlas toas. Kui teie eesmärk on tegeleda fitnessiga 3 korda nädalas, pange kõik asjad varakult valmis ja tõstke spordikott ukse juurde, et saaksite ärgates kohe trenni minna.
Millal? See on kellaaeg ja kuupäev, millal hakkate oma eesmärki täitma.
Kuidas? Siin peate otsustama, millist varustust või lisavahendeid te eesmärgi täitmiseks vajate. Need võivad olla lihtsalt kirjutusvahend ja paber, arvuti, fotoaparaat, kõrvaklapid, trennijalatsid või internetiühendus.
Mõnikord on kasulik vastata küsimusele: ”Mis võib segada?” Kasulik on kirjutada üles kõik võimalikud piirangud ja takistused, mis võivad tekkida.

M Mõõdetavad eesmärgid

Kena on püstitada eesmärk “Teenida rohkem”, aga kui “rohkem” pole arvuliselt mõõdetav, siis on väga keeruline, võib-olla isegi võimatu, selgitada välja, kas te saavutasite oma eesmärgi. Nii et parem on kirjutada: “Teenida 2000 eurot kuus.” Niisuguse täpsuse korral jääb vähe ruumi mitmetimõistmiseks või ebatäpseks interpretatsiooniks.

A Saavutatavad eesmärgid

Eesmärk peab olema saavutatav! Te peate nägema, et tehes kindlaid samme kindlatel tingimustel on täiesti võimalik eesmärk saavutada. Pole mõtet püstitada ebareaalselt kõrgeid eesmärke, mis näivad saavutamatud. Kulutage aega, et vaadelda eesmärki oma elu kontekstis. Mõelge rahast, ajast ja teadmistest, mis teil praegu on, ja sellest, kas te vajate eesmärgi saavutamiseks veel midagi.
Isiklikult mina sean enese ette piisavalt ambitsioonikad, kuid saavutatavad eesmärgid.

R Relevantsed (vastavuses olevad) eesmärgid

Vaadelge eesmärki oma professionaalse ja isikliku elu kontekstis. Kas see on midagi, aitab kaasa teie arengule? Kas see on midagi, mis teeb teid õnnelikumaks? Peate mõtlema sellest, kuidas sobitub eesmärk teie lühiajaliste ja pikaajaliste plaanidega. Te peate endalt küsima, kas see eesmärk viib sinna, kus soovite tulevikus olla. Kui vastus on jah ja see on eesmärk, mille saavutamiseks ma olen nõus pingutama, siis on see sobiv eesmärk.

Т Õigeaegsed eesmärgid

On tähtis, et eesmärgil oleksid ajalised raamid. Ajalisi raame paika pannes loote edasilükkamatuse tunde ja keskendute oma eesmärgi saavutamisele kindla aja jooksul. Mõned eesmärgid planeeritakse aastaks, mõned üheks, kolmeks või kuueks kuuks. See sõltub ainult teist. On tähtis, et ajalised raamid oleksid reaalselt saavutatavad.
 Minu ajajuhtimise koolitusel või eesmärgi püstitamise koolitusel omandate veel rohkem tõhusaid planeerimise ja eesmärgi püstitamise võtteid.
Aga nüüd kingin ma sulle suurepärase töövahendi: vali ise, milline sulle rohkem meeldib!  SMART ankeet või Eesmärkide püstitamise ankeet!
Kui soovite jagada oma tulemusi ja saavutusi või esitada küsimusi, kirjutage mulle!