Meeskonnaloomise harjutus “Trollid”

Eesmärk: Harjutus annab rühmale sujuva meeskonnatöö kogemuse
Aeg
: 25–35 minutit
Rühma suurus: 12–40 inimest
Te vajate kahte tahvlit suurusega 10х35 cm ‒ trolli. Enne mängu algust tähistage mänguväli ‒ kaks paralleelset joont, mis asuvad teineteisest vähemalt kolme meetri kaugusel. Harjutuse läbiviimiseks jagame osalejad 6–8 inimese kaupa meeskondadesse.

Juhend:
“Kolleegid, teie ülesanne on liikuda ühest joonest teiseni maad puudutamata, kasutades trolli. Teil on 10 minutit strateegia välja töötamiseks. Seejärel peate ülesande täitma. Arvestage, et on mitu reeglit. kui keegi meeskonnast puudutab maad, siis alustab meeskond algusest peale. Esimesena ülesande täitnud meeskond saab 10 punkti. Teise koha eest saab 5 punkti. Kolmanda koha eest saab 2 punkti. Ülejäänud punkte ei saa. Mänguväljal treenida ei tohi.”

Harjutuse kokkuvõte:

 • Kas olete oma tulemusega rahul?
 • Mis aitas / segas ülesandega toime tulemisel?
 • Keda tahate eraldi esile tuua / tänada?

 

Meeskonnaloomise harjutus “Sõlm”

Eesmärk: Harjutus demonstreerib meeskonna kujunemise etappi, meeskonna rolle.
Aeg: 20–50 minutit
Rühma suurus: 8–30 inimest
Te vajate nööri. Nööri pikkus sõltub osalejate arvust.

Juhend:
“Järgmise harjutuse jaoks on tarvis jaguneda kaheks meeskonnaks. Rivistuge, palun. Igaüks rühmast peab nöörist kinni võtma. Ülesanne on siduda nöör sõlme kahe meeskonna piiril.
Nöörist lahti lasta ei tohi, võib ainult nööri ulatuses ringi paikneda (kui keegi lahti laseb, algab harjutus otsast peale).”

Harjutuse kokkuvõte:

 • Kuidas te end tunnete?
 • Mida te märkasite meie harjutuse käigus?
 • Mis teid üllatas?
 • Mida te veel tahaksite öelda?

Teine variant sellest meeskonnaloomise harjutusest on siduda tekkinud sõlm pärast samade reeglite järgi lahti.

Meeskonnaloomise harjutus “7 tegurit”

Eesmärk: Harjutus treenib rühmaliikmete oskust omavahel kokku leppida.

Aeg: 45–50 minutit
Rühma suurus: 8–25 inimest.

“Järgmise harjutuse jaoks tuleb meil jaguneda 5-6 inimese kaupa minirühmadesse.
Iga minirühm peab koostama nimekirja 7 tegurist, mis tunduvad nende jaoks kollektiivis töötamisel kõige olulisemad, näiteks: oskus tähelepanelikult kuulata, võime seada ennast teise kohale, austus partneri vastu, selge mõtlemine, usaldus, fantaasia jne.

Selle töö jaoks on teil aega 15 minutit. Selleks, et üksteist mitte segada, soovitan rühmadel auditooriumis eri kohtadesse minna.”

15 minutit käib töö

“Saite hakkama? Suurepärane! Nüüd on iga meeskonna ülesanne järjestada need tegurid nende tähtsuse järgi kollektiivi töös. Tingimus on, et selle otsusega oleksid nõus kõik meeskonnaliikmed.”

Selle peale kulub veel 15 minutit. Pärast seda esinevad meeskonnad järjekorras, esitledes gruppidele oma 7 tegurit.

Harjutuse kokkuvõte:

 • Kui kiiresti ja sujuvalt õnnestus teil nimekiri koostada?
 • Kas leidsite kiiresti kõigile vastuvõetava väärtuste järjestuse variandi?
 • Milliste väärtuste üle kaua vaieldi?
 • Kas te tundsite, et teie meeskonna ülejäänud liikmed mõistsid teie ideid?
 • Kas oleks võimalik viia oma vaatenurka teisteni tõhusamalt?
 • Mida te sellest harjutusest õppisite?
 • Milline omadus isiklikult teile kõige olulisem tundub?
 • Millist omadust te sooviksite edaspidi endas arendada?

 

Liitu selle blogi lugejatega ja arene!