SAAGE TUTTAVAKS “SARA”: MEIE EMOTSIONAALNE REAKTSIOON HALBADELE UUDISTELE

SARA- Shock/ SurpriseAnger/ AnxietyResistance/ RejectionAcceptance
SRVV ‒ Šokk/Üllatus ‒ Raev/Rahutus ‒ Vastupanu/Keeldumine ‒ Vastuvõtmine
Kujutage ette, et teil on tarvis juhtida töötaja tähelepanu tema veale. juhina peate viitama probleemile, töötama koos töötajaga välja selle lahenduse, olukorrast õppima ja juhtima projekti õigele rajale.
Pidage kinni konstruktiivse tagasiside andmise reeglist, alustage olukorra analüüsimist päris algusest. Mõistes mudelit SARA, olete valmis töötaja emotsionaalseks reageeringuks. See toimub järgmiselt:

Mõelge sellest, kui te olite niisuguses olukorras, mil saite teavet, mis ei vastanud teie ettekujutusele tehtud tööst. Kõige tõenäolisemalt te liikusite läbi SARA ühel või teisel viisil:

ŠOKK/ÜLLATUS.
Teie töötaja reaktsioon võib varieeruda uskumatusest raevuni, mõnikord aga ka kõrvulukustava vaikuseni. Ta võib viga eitada või nõuda tõendeid.
Te lihtsalt peate temaga nõustuma, et see on raske vestlus ja te mõistate töötaja emotsioone.
RAEV/RAHUTUS.
Vaatamata teie rahulikule käitumisele võib töötaja karjuda, sõimata või nutta. Te peate andma töötajale aega enda kokkuvõtmiseks.
Öelge, et jutuajamine jätkub, kui ta on selleks valmis.
VASTUPANU/KEELDUMINE.
Kui tugevad emotsioonid mööduvad, olge valmis, et töötaja hakkab end õigustama või eitama. Ta võib arutelu katkestada või hakata süüdistama teid või teisi või end õigustama või vabandama.
Juhtige tähelepanu vea kõrvaldamisele ja sellele, kuidas töö juurde tagasi pöörduda.
VASTUVÕTMINE.
Kui teie töötaja näeb, et te olete valmis probleemi koos temaga lahendama, ei mõista teda hukka ega arva temast halvasti, saab ta mõtlemisvõme tagasi. Ta võib hakata mõistma, et teie märkus, kuigi seda oli ebameeldiv kuulda, on konstruktiivne, mitte karistav.
Liiga paljud juhid väldivad vajaliku negatiivse tagasiside andmist, sest neile ei meeldi konfrontatsioon ja nad püüavad hoiduda emotsioonidest.

See on EBAÕIGLANE teie töötajate suhtes. Nad ei saa kunagi paremaks, kui te ei räägi neile nende vigadest!

Huvitav on see, et need kes reageerivad tagasisidele kõige emotsionaalsemalt, on rohkem valmis oma käitumist parandama! Sooerinevuste ekspert doktor Barbara Annis on öelnud, et mehed jõuavad vastuvõtmiseni palju kiiremini kui naised.
Mehed suhtuvad ootamatutesse olukordadesse kui probleemidesse, mis on tarvis lahendada. Kui probleemi saab lahendada, siis mehed püüavad seda lahendada. Kui mitte, siis lähevad mehed kiiresti üle vastuvõtmise seisundisse. (Kui ma ei saa midagi muuta, siis lähen ma lihtsalt edasi! Pole mõtet tegeleda enesepiitsutamisega. milleks kulutada aega selle üle arutlemiseks, mis täpselt juhtus?)
Naised kulutavad rohkem aega eitamise ja vastupanu faasis.
Nad mõtlevad, mida oleks võinud teha teisiti.
Tihti muretsevad selle pärast, mis juba juhtus, millised on tagajärjed.
Mõistes mudelit SARA, ei pea te kartma emotsionaalseid reaktsioone. Emotsioonid on loomulikud.
Tõelised liidrid annavad kõigepealt oma töötajatele aega ja ruumi selleks, et nad saaksid oma emotsioone väljendada, seejärel teevad ettepaneku edasiminekuks!

Niisugune lähenemine säilitab inimesele tema väärikuse ja võimaldab meeskonnal edu saavutada.

SELLES ONGI KOGU KONSTRUKTIIVSE TAGASIDE MÕTE!