Enesekindlust on see, mida saab arendada ja aja jooksul õppida.
Näiteks enesekindluse treeningul (vaata siit). Mõnedel inimestel on vähe enesekindlust, sest neil pole lihtsalt olnud võimalust seda arendada. On aga ka inimesi, kes ei lase oma enesekindlusel suureneda, sest neile on nii kasulik.
Niisiis, vaadelgem kõiki potentsiaalseid eeliseid, mis on seotud vähese enesekindlusega.

1. Läbikukkumise võimalus on viidud miinimumini!

Kui teil pole enesekindlust, siis võite laiselda endalt midagi ootamata. Te ei riski, seega vähenevad teie võimalused läbikukkumiseks.

2. Meeldiv tähelepanu kõrvalt

Kui teil pole enesekindlust, võite kõrvalolijatele tunduda kaitsetu ja vajada hoolitsust.
Ümbritsevatel võib tekkida soov teie eest hoolitseda, teid julgustada või midagi teha, et te tunneksite end paremini.
Te saate tähelepanu, mida muus olukorras võib-olla ei saaks.

3. Nagu kõik…

Kuna teil on vähe enesekindlust, ei vaata te kunagi teistele ülalt alla.
Selle tulemusena on inimesed suurema tõenäosusega teiega suheldes kenad. See annab teile võimaluse sobituda ühiskonda.

4. Ei mingit sisekonflikti ega püüdlusi, üksnes nauding!

Tunnistades end hädavareseks, loobub inimene edu taotlemast ja leiab enda jaoks suurepärase võimaluse igavesti enesehaletsust nautida.
Nii saab sisekonflikt lahenduse ja pinge kaob. Erilist naudingut tuntakse, kui õnnestub leida tänulik kuulaja ja nutta tema õlal. Inimene on väga targalt loodud.
Inimene peab oskama elust rõõmu ja naudingut leida, arenedes ja täiustudes, rõõmustades oma valgusega teisi.
Aga kui me pole õppinud elust naudingut leidma, siis saame seda ikkagi, kuid negatiivset.
 Enesekindluse puudumisel on sama efekt.
Te saate negatiivset naudingut. Te saate kasu negatiivsest, võrdlemisi manipuleerivast meetodist, mis tegelikult pole teie jaoks kasulik. Isegi kui see on teadvustamata.
Oluline on märkida, et ümbritsevad võivad teie madalast enesehinnangust kasu saada. Näiteks võib teie partner teie eest hoolitsedes end olulisena tunda. Teie ülemus võib teid palgata madalama tasu ees, kuna teil lihtsalt veab, et teil töö on. Inimesed võivad sundida teid tegema seda, mida te ei taha. Lihtsalt seepärast, et te ei ütle “ei”. (“EI” ütlemise tehnikat õppime Enesekindluse arendamise koolitusel)

Teadlikult või mitte, kuid inimesed hakkavad teid ära kasutama!

 

Nagu kõigel siin maailmas, on sellelgi medalil kaks poolt. Madalal enesehinnangul on palju puudusi:

1. Piiratud võimalused

Kujutlege, et teie töö juures vabanes juhi koht. Teie ülemus otsib sellele sobivat inimest. Ta peab valima kahe töötaja vahel.
Üks on vaikne, sõnaaher, ei esita koosolkutel kunagi küsimusi, lõunatab üksi, tal puudub oma arvamus, nõustub teistega. Teine pakub välja uusi ideid, suhtleb kõigiga kergelt ja vabalt, tervitab, käib kolleegidega koos lõunal ja esitab koosolekutel palju küsimusi.
Kui teie oleksite ülemus, kumma te valiksite? Esimese või teise?

2. Tekib nõiaring

Madala enesehinnagu korral on inimesel reeglina negatiivsed veendumused: “Ma olen rumal”, “Ma pole piisavalt taiplik”, “Ma ei saa kunagi hakkama” või “Ma pole piisavalt hea”. Oma elu jooksul otsite te pidevalt võimalusi oma veendumuste “tõestamiseks”. Lõpptulemusena tekitab see ärevuse, depressiooni, madala enesehinnangu, kaassõltuvuse ja muud taolist.

4. Allakäiguspiraali efekt

Sellepärast, et teil pole enesekindlust, ei taha te riskida, proovida uusi asju ega kohtuda uute inimestega. Peale selle talute te tõenäoliselt suhteid, millega pole rahul, sest teil ei jätku enesekindlust konfliktide tõhusaks lahendamiseks.

5. Õnnelike suhete puudumine

Üks enesehinnangu tähtsamatest joontest on armastus ja võime armastada teisi. Mida kõrgem on enesehinnang, seda rohkem kasutate jõudu, mis teis on. Te suudate kinkida tingimusteta armastust ja tunnete end armastatuna.
Kõige huvitavam on, et enesekindluse puudumine on ainult inimese enda arvamus temast endast. Tegelikult pole olemas ei enesekindlust ega enesekindlusetust. lihtsalt ühed ütlevad enda kohta “Minuga on kõik korras”, teised aga “Minuga on kõik valesti”. Treeningul (vaata siit) tutvustame teile enesekindluse suurendamise meetodeid.

Tervemõistusliku enesekindlusega hakkate oma elu juhtima ja saavutate igapäevase edu.