1. Tagada eeskujulik klienditeenindus.
See on hea eesmärk, kuid mitte SMART. See pole konkreetne, seda ei saa mõõta ja see pole ajaliselt piiritletud.
Suurendada sellel aastal kliendibaasi 10%.
See on parem, kuid töötab üksnes juhul, kui teil on mõistlik kontroll oma kliendibaasi suuruse üle. Kuidas täpselt te suurendate kliendibaasi?

Suurendada klientide rahulolunäitaja kuni 90%-ni sellel aastal.

See on suurepärane SMART eesmärk. See on konkreetne, relevantne, ajas mõõdetav, sellel on mõõdetav tulemus, mida on võimalik saavutada ja mis on vastavuses teie esialgse eesmärgiga.
2. Leida rohkem kliente minu ettevõttele.
Hea algus, kuid liiga udune. Kui palju uusi kliente te soovite saada? Kuidas te neid saate? Millal te nad saate? Kuidas te hindate edu? Kõigile neile küsimustele on tarvis vastata.
Leida rohkem kliente, osaledes igakuiselt seminaridel ja näitustel.
See on parem, kuid endiselt on puudu meetod nende klientide hulga mõõtmiseks, keda te neilt kohtumistelt saate.

Leida 2 klienti kvartalis, osaledes igakuiselt seminaridel ja näitustel.

See on hea SMART eesmärk. See mitte üksnes ei kirjelda konkreetset eesmärki, vaid määratleb ka, kuidas te selle eesmärgi saavutate, pakkudes teile graafikut ja etappe teie eesmärgi jälgimiseks.
3. Luua uus kodulehekülg minu ettevõttele.
Tarvis on paika panna tähtaeg ja mõned vahe-eesmärgid, mis põhinevad teie prioriteetidel ja on ajaliselt piiritletud.
Luua uus kodulehekülg 31. detsembriks.
Nüüd on vaja paika panna, kuidas te lehekülje loote. Kes kogu töö teeb?

Teha uus kodulehekülg 31. detsembriks, kasutades veebilehekülgi loova ettevõtte teenust, et luua kodulehekülg ja internetikauplus.

See on SMART eesmärk, mis määratleb täpselt, milline on teie eesmärk, kuidas ja millal te selle saavutate ja kuidas on see seotud teie ettevõtte äriliste eesmärkidega.