Kes ei tea, kuhu läheb, satub tõenäoliselt valesse kohta.
Laurence Johnston Peter

Miks võib valede eesmärkide püstitamine takistada edu saavutamist?
Pole tähtis, kas tahate midagi õppida, tegeleda fitnessiga või karjääriga, konkreetsete eesmärkide püstitamine on edu pant!
Kas on olemas eesmärke, mis takistavad edu saavutamist? On! Oskus seada õigeid eesmärke on otsustava tähendusega.
Minu klient Maria tuli minu juurde coaching’ule küsimusega motivatsiooni kadumise kohta. Ta töötas visalt kuu aega, et kõhnemaks jääda ja kaotada kaalu, mis oli juurde tulnud raseduse ajal. Tema eesmärk oli mahtuda oma vanadesse lemmikteksadesse. Ta andis endale selle eesmärgi saavutamiseks ühe kuu. Ta ​​treenis iga päev ja vaatas oma menüü kriitilise pilguga üle. Kuu aega läks mööda, aga teksad olid ikka veel väikesed. Maria oli tujust ära ja kaotas motivatsiooni. Ta kahtles, kas on mõtet veel midagi teha, kui tulemust niikuinii pole…
Selline pettumus on mõistetav. Just nii tunnevad ennast inimesed, kes on kirglikult eesmärgi nimel tegutsenud, kuid pole suutnud seda saavutada. Pole enam ei tahtmist ega kindlustunnet, et see võiks õnnestuda.
Mis juhtus? Kontrollime S.M.A.R.T. eesmärgi püstitamise meetodit kasutades, kas Marial oli õige eesmärk?
„Ma tahan mahtuda oma lemmikteksadesse 1 kuu pärast.“ Eesmärk näib konkreetne, see on mõõdetav (kas teksad on parajad või mitte), saavutatav ja realistlik ning ajaliselt piiritletud (1 kuu). Justkui klapiks…
Maria sünnitas hiljuti oma teise lapse, tema keha kohanes raseduse ja sünnitusega, tema hormonaalne taust muutus, ta imetas ikka veel last. Kõik need tähtsad tegurid mõjutavad suutlikkust saleneda ja Maria ise ei saa neid tegureid kontrollida
Olen kogenud, et tulemusele orienteeritud eesmärgid sobivad paremini ülesannete püstitamiseks ettevõtluse alal, mitte isiklike eesmärkide saavutamiseks. Ettevõtluses on tähtis tulemus, aga isiklike eesmärkide puhul on olulisim rõõmustada ka protsessi, mitte tulemuse üle.
Seepärast, unustamata peamist tulemust, tugevdame seda vahe-eesmärkidega, mis on suunatud tegevusele.
Kuidas püstitada tegevusele seatud eesmärke?

Kõige tähtsam on mõista, et tegevused, mis viivad eesmärgile, peavad olema teie kontrolli alla.

Töötades Mariaga, me püstitasime eesmärgi treenida 1 tund päevas 3 korda nädalas trenažöörisaalis ja 1 kord basseinis ja jätkata treenimist kolme kuu jooksul. See eesmärk on tulvil „võite“, mida Maria saab kontrollida. See ei tähenda, et me unustasime peamise eesmärgi mahtuda lemmikteksadesse. Kuid oluline on see, et need väikesed võidud (käia 3 korda nädalas trenažöörisaalis ja basseinis) viivad esialgse eesmärgini (mahtuda lemmikteksadesse) ilma endas pettumata, sest nendesse mahtumine pole enam ainus positiivne tulemus.
Ettevõtteomanikke konsulteerides näen aeg-ajalt, et mõnikord on meeskond orienteeritud just tegevusele, mitte tulemusele. Ja kõige huvitavam on see, et need tegevused ei tähenda alati õiget tööd, vaid ainult „hõivatust“. See tähendab, et inimesed teevad midagi, arutlevad aktiivselt, pakuvad uusi ideid, kuid ei lähene millimeetritki eesmärgile.
Kui midagi niisugust toimub, peab juht suunama tegevusele orienteeritud meeskonna tulemustele orienteeruma. Eesmärgid peavad seisnema olukorra muutmises, tulemuse andmises, ei tohi lubada töötajatel lihtsalt „hõivatud“ olla. Tegevusele orienteeritud eesmärkideks on protseduurid, projektid või vahe-etapid. Nad kirjeldavad eraldi tööetappe, mis võvad olla väga hästi sooritatud.
Neil on algus, lõpp ja hulk samme vahepeal, need nõuavad ressursse ja aega ja lõpevad, kuid ei saavuta midagi. Näiteks: „Juurutada uus finantsalane programmitugi jaanuariks“, „Saata kõik töötajad tõhusa ajajuhtimise koolitusele“.) Tegevusele orienteeritud eesmärgid ei kontrolli tootlikkust, kuna nende saavutamisel pole selge, kas nad andsid soovitud efekti või mitte.
See aga ei tähenda, et meil oleks vaja tegevust ignoreerida.

Me peame alguses püstitama eesmärgi, mis on orienteeritud konkreetse tulemuse saavutamisele, seejärel aga valima parimad tegevused, mis aitavad seda eesmärki saavutada.

Tulemusele orienteeritud eesmärgid räägivad muutusest paremuse poole, neil pole algust ega lõppu, need ei ole sammude järgnevused. Need ei kasuta ressursse ega aega. Need mõjutavad seda, kuidas me kasutame ressursse või aega. (Näiteks: „Vähendage ületunnitööd“, „Vähendage vigade koefitsienti finantsaruannetes“, „Suurendage oma turuosa“.)
Kui me vaatleme tulemusele orienteeritud eesmärke, siis otsime suunda ja objektiivseid tõendeid soovitava tulemuse kohta.
(Me saame mõõta vigade arvu finantsaruande andmetes ja ​​otsida vähenemist, mida me ootame pärast uue finantssüsteemi käivitamist, me võime mõõta ületundide koguarvu nädalas ja kontrollida, millist mõju osutab tootlikkusele ületundide vähendamine.)
Tulemusele orienteeritud eesmärgid juhivad meie tähelepanu sellele, mis me saame, kui valime ja viime teadlikult ellu kindlaid tegevusi.
Tähtis on olla paindlik ja saada valikukogemust, millele orienteeruda eesmärkide püstitamisel. Oskamatutes kätes võib isegi parim tehnika osutuda kasutuks!

Seepärast soovin teile läbimõeldud eesmärkide püstitamist ja nende õigeaegset saavutamist!